kore dini inancı | Yeni Nesil İnteraktif Kore Sözlük
Kore dini inancı, esas olarak Şamanizm, Budizm, Konfüçyüsçülük ve son zamanlarda daha yaygın hale gelen Hristiyanlık olmak üzere, birkaç farklı gelenekten oluşur.

1. **Şamanizm:** Kore Yarımadası'nda en eski inanç sistemlerinden biri olan Şamanizm, doğaüstü varlıklarla iletişim kurabilen şamanların aracılığıyla gerçekleşir. Bu inanç sistemi, doğa ve atalarla derin bir bağ kurmayı içerir. Kore Şamanizmi, aynı zamanda "Muism" veya "Sindo" olarak da bilinir ve toplumsal ve bireysel iyiliği sağlamak için ritüeller ve törenler düzenler.

2. **Budizm:** Kore Budizmi, 4. yüzyılda Kore Yarımadası'na ulaşmıştır ve toplum üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Zen Budizmi (Korece'de "Seon" olarak bilinir) dahil olmak üzere çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Budizm, Kore kültüründe sanat, mimari ve meditasyon pratikleri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.

3. **Konfüçyüsçülük:** Konfüçyüsçülük, Kore'de önemli bir etkiye sahip olan başka bir dini ve felsefi öğretidir. Aileye, toplumsal düzene ve ahlaki değerlere vurgu yapar. Kore'de Konfüçyüsçülük, özellikle eğitim sistemi ve devlet yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

4. **Hristiyanlık:** 19. yüzyılda Kore'ye giriş yapan Hristiyanlık, hızla büyümüş ve önemli bir dini topluluk haline gelmiştir. Hem Protestanlık hem de Katoliklik, Kore'de geniş bir takipçi kitlesine sahiptir ve toplum üzerinde sosyal ve kültürel etkileri bulunmaktadır.

Bu dini inançlar, Kore kültürünü ve toplumunu şekillendirme konusunda önemli roller oynamıştır ve birbirleriyle etkileşim içinde gelişmiştir. Günümüzde Koreliler, bu dini geleneğin bir veya birkaçını benimseyebilirler ve birçok insan farklı inanç sistemlerinden öğretileri birleştirebilir.