kore alfabesi | Yeni Nesil İnteraktif Kore Sözlük
kore alfabesi, 28 harften oluşan bir yazı sistemidir. her bir harf, seslerinin şekillerini gösteren bir dizi yatay ve dikey çizgiden oluşur. bu yazı sistemi, hangeul adıyla da bilinir ve korece'de kullanılır.

kore alfabesi, 15. yüzyılda i. sejong tarafından oluşturuldu ve o zamandan beri korece yazımında kullanılmaktadır. alfabede 10 ünlü ve 18 ünsüz harf bulunur. ünsüz harfler, üçlü gruplar halinde düzenlenmiştir ve her grup bir ses oluşturur. ünlü harfler, dikey ve yatay çizgilerle oluşturulur ve konsonant harflerle birleştirilir.

kore alfabesi, diğer asya yazı sistemlerinden farklıdır çünkü sözcüklerin sesleri yerine, seslerin şekillerini gösterir. bu nedenle, korece öğrenenler için yazı dilini öğrenmek diğer asya dillerinden daha kolaydır.
korece alfabede toplamda 14 temel ünsüz ve 10 temel sesli harf bulunmaktadır. ünsüz harfler sağdan sola doğru yazılırken, sesli harfler üstten alta doğru yazılır. aşağıda, korece alfabedeki harflerin türkçe okunuşları verilmiştir:

ünsüz harfler:

ㄱ: "k" ya da "g"
ㄴ: "n"
ㄷ: "t" ya da "d"
ㄹ: "r" ya da "l"
ㅁ: "m"
ㅂ: "p" ya da "b"
ㅅ: "s"
ㅇ: sessiz ya da ünsüz olabilir
ㅈ: "ç" ya da "j"
ㅊ: "çh"
ㅋ: "k"
ㅌ: "t"
ㅍ: "p"
ㅎ: "h"
sesli harfler:

ㅏ: "a"
ㅑ: "ya"
ㅓ: "eo"
ㅕ: "yeo"
ㅗ: "o"
ㅛ: "yo"
ㅜ: "u"
ㅠ: "yu"
ㅡ: "eu"
ㅣ: "i"
ayrıca, bazı harfler bir araya geldiğinde farklı sesler oluştururlar. bu harfler de şu şekildedir:

ㄲ: "kk"
ㄸ: "tt"
ㅃ: "pp"
ㅆ: "ss"
ㅉ: "çç"